GẤP RÚT CHO NGÀY NGÀY KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO LÝ

“Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5,17)

Thánh ca:

“Hát là cầu nguyện hai lần” (Thánh Augustino)

Văn nghệ: 

 …“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14).

Những phần hoàn thiện còn lại

Phần xây:   

“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
                    Thợ nề vất vả cũng là uổng công”. (Tv 126,1)

Sơn: 

Ốp lát gạch – đá:

 

Lên lầu phải có cầu thang! 

“Vào tới trong thành, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. ….. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu”. (Cv 1, 13-14)

Nhà thì phải có cửa: 

“Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6)

Sân và hệ thống thoát nước:

Ước mong những công việc còn lại diễn tiến tốt đẹp, để ngày lễ khánh thành được trọn vẹn. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta.

BTT GX