THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TRONG TUẦN

1. THỨ 4, NGÀY 13/7/2022: KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO LÝ VÀ THÁNH LỄ TẠ ƠN

  • 8 GIỜ 30: CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP NHÀ GIÁO LÝ
  • 9 GIỜ 00: THÁNH LỄ TẠ ƠN

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY MAI

2. THÁNH LỄ  HÔN PHỐI: 5 GIỜ 30 THỨ 6, NGÀY 15/7/202

Anh PHÊRÔ NGUYỄN CAO CƯỜNG, Sinh 1996

Chị MARIA ĐỖ THỊ THUÝ VÂN, Sinh 2000

XIN MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN CHO ANH CHỊ.

BTT GX.