CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG: 

1. 14h 00: Các em tập trung và gặp Giáo Lý Viên chủ nhiệm.

2. 14h15: Nhận phòng, nhận lớp, bầu ban cán sự lớp.

3. 14h30: GLV chủ nhiệm thông qua nội Giáo lý sinh, quản lý và vệ sinh phòng học.

4. 14h45: GLV chủ nhiệm lấy thông tin cá nhân Giáo lý sinh (bao gồm thông tin của                      cha mẹ và số điện thoại)

5. 15h15: GLV nhắc nhở đồng phục và tài liệu của các em (quần áo + sách + khăn                            quàng)

6. 15h30: Ra chơi

7. 15h40: Xếp hàng vào nhà thờ kinh nguyện

8. 16h00: Thánh lễ khai giảng năm học mới

Lưu ý: Các em thuộc Giáo xứ khác nếu học Giáo lý tại Giáo xứ Gia Nghĩa cần có giấy giới thiệu của cha quản xứ

BAN GIÁO LÝ GX. GIA NGHĨA