Thánh Nữ Têrêsa sinh tại Alencon, nước Pháp năm 1873 trong một gia đình có 9 người con. Chị vào dòng kín khi mới được 15 tuổi, cuộc sống trong đan viện có nhiều cam go về mặt vật chất cũng như về kỷ luật, nhưng không hề gì, chị Têrêsa vẫn ngày càng tiến triển trên con đường yêu mến Chúa. Ước muốn cứu rỗi các linh hồn thúc đẩy Têrêsa xin tới dòng kín Camêlô ở Sàigon, nhưng vì bệnh lao phổi, ước muốn đó phải gác lại để vâng theo con đường nên thánh khác mà Chúa dành riêng cho chị. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 lúc mới 24 tuổi. Chỉ 27 năm sau đó, Đức Pio XI đã tôn phong Têrêsa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh, và 2 năm sau, Ngài tôn thánh nữ làm bổn mạng các xứ truyền giáo, giống như thánh Phanxicô Xavie, Tông đồ miền Viễn Đông.

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng đã khám phá và sống trọn con đường tình yêu, con đường thơ ấu trong Phúc Âm. Chính con đường đó đã dẫn đưa Têrêsa tới đỉnh cao thánh thiện và trở thành “Tiến Sĩ Hội Thánh”. Chị luôn ý thức về sự bất toàn và nhỏ bé của mình, chị cũng đã tìm thấy trong Phúc Âm chân lý về sự “nhỏ bé”, và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu Chúa, và trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Chúa.

Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa được cử hành lúc 5h30, ngày thứ 7, 01/10 do Cha Anton Chủ tế.  Hôm nay cũng là ngày bổn mạng của cộng đoàn các Soeur Nữ Vương Hòa bình và Soeur Khương, bổn mạng của quý bà, quý chị em trong Giáo xứ. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những ai đã nhận thánh nhân làm bổn mạng, xin cho mọi người biết noi gương Ngài, sống bác ái, yêu thương và khiêm hạ, để được nên thánh mỗi ngày.

Hôm nay cũng là thứ 7 đầu tháng, Giáo xứ tổ chức nghi thức rửa tội cho trẻ em. Cha Ambrôsiô Trần Đức Trạng, đã ban Bí tích rửa tội cho trẻ sơ sinh. Giáo xứ xin được chúc mừng các gia đình có con em nhận Bí tích rửa tội hôm nay, chào đón các con đã đến với gia đình Hội Thánh, xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho các con và gia đình.

Một số hình ảnh

BTTGX: Mỹ Phương