“Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi”

           Trong tân tình hân hoan và tạ ơn, vào lúc 9h00, thứ bảy ngày 10/12/2022, Tân Linh mục Phao-lô Nguyễn Hồng Như Khuê, Linh mục đầu tiên của Giáo xứ Gia Nghĩa, đã về Giáo xứ mẹ dâng Thánh lễ tạ ơn, sau khi Ngài được truyền chức Linh mục tại Học Viện Thánh Giuse, Dòng Tên Việt Nam, do Đức Giám mục Giu-se Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, ngày 03/12/2022.

Ngay từ sáng sớm, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và bà con giáo dân đã về nhà thờ để tham dự Thánh lễ, và chung chia niềm vui với giáo xứ chúng ta. Đúng 9h00, đoàn rước từ sân đài Đức Mẹ tiến vào nhà thờ giữa tiếng kèn, tiếng hát âm vang, cũng lúc này cộng đoàn được nghe lại tiểu sử và hành trình đến với thiên chức Linh mục của Cha Phao-lô.

Trước khi Tân Linh mục cử hành Thánh lễ, ông Phê-rô Huỳnh Anh Vũ, đại diện thường vụ Hội đồng Giáo xứ đã thay lời cho cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng Tân Linh mục và gia đình ông bà cố.

 Mở đầu Thánh lễ, Tân Linh mục Phao-lô mời gọi cộng đoàn cùng với ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì ngài được mời gọi tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, Cha Phao-lô đặc biệt cầu nguyện cho quý ông bà tổ tiên đã qua đời, cầu bình an cho gia đình, quý ân thân nhân, cộng đoàn giáo xứ và cầu nguyện cho ơn gọi làm Linh mục, tu sĩ của Giáo xứ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh cầu nguyện cho Tân Linh mục. Sau đó, Cha Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Giuse, Cha quản xứ, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ngài.

Giáo xứ Gia Nghĩa xin được chúc mừng Tân Linh mục và gia đình tân chức. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn khôn ngoan cho Tân Linh mục, để ngài luôn nhiệt tâm thực thi sứ vụ rao giảng Lời Chúa và ban phát ân sủng cho mọi người. Xin Thiên Chúa đoái thương, ban cho Giáo xứ chúng ta có thêm nhiều gia đình và nhiều bạn trẻ biết quảng đại dâng mình cho Chúa.