* Thứ Bảy Tuần Thánh

“Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội ở lại bên mồ Chúa, suy ngắm cuộc Tử Nạn của Ngài, cũng như việc Chúa xuống ngục tổ tông, và Giáo Hội chờ đợi sự Phục Sinh của Ngài trong cầu nguyện và chay tịnh.” Việc Đức Kitô xuống ngục tổ tông diễn tả Ngài đã ôm trọn số mạng bi thảm của con người trong sự chết. Nhưng sự liên đới của Đức Kitô với con người không chỉ trong sự chết mà còn vượt trên sự chết: Ngài đã chiến thắng sự chết và đã mở ra cho con người mọi thời, từ Ađam trở về sau, con đường của niềm hy vọng và ơn cứu độ.

* Canh Thức Vượt Qua

Cử hành Canh Thức dẫn chúng ta vào việc suy niệm Mầu nhiệm Vượt Qua trong tất cả chiều kích. Canh thức Vượt qua gồm các phần như sau:

– Phụng vụ Ánh Sáng: cử hành Vượt Qua Vũ Trụ, là ghi dấu sự vượt qua từ bóng tối đến ánh sáng;

– Phụng vụ Lời Chúa: cử hành Vượt Qua Lịch Sử;

– Phụng vụ Phép Rửa: cử hành Vượt Qua của Giáo Hội;

– Phụng vụ Thánh Thể: cử hành Vượt Qua muôn đời và cánh chung với sự tham dự bữa tiệc Thánh Thể, hình ảnh của cuộc sống mới và của Vương Quốc được hứa ban.

* Lễ Phục Sinh

 Hôm nay, mỗi Kitô hữu đều sống lại cảm nghiệm của Maria Madalêna. Đó là một cuộc gặp gỡ có sức thay đổi cuộc đời: cuộc gặp gỡ với một Con Người duy nhất, một Con Người mà trọn cuộc đời, nhất là qua cái chết và sống lại, đã làm cho chúng ta cảm nghiệm được toàn bộ tình yêu, lòng tốt lành và chân lý của Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi điều xấu, không phải một cách hời hợt, trong chốc lát, nhưng Người giải phóng chúng ta một cách tận căn. Người chữa lành thương tích tâm hồn chúng ta và tái tạo cho chúng ta phẩm giá con người, hơn nữa phẩm giá của người con Thiên Chúa. Đó chính là lý do mà Madalêna gọi Đức Kitô là “Nguồn Hy Vọng của tôi”: bởi vì chính Người đã làm cho bà được tái sinh, đã ban cho bà một tương lai mới, một cuộc sống tươi đẹp, được giải thoát khỏi mọi sự dữ.

“Đức Kitô, Nguồn Hy Vọng của tôi” có nghĩa là chúng ta có thể tìm thấy nơi Đức Kitô một khả năng thật sự để hoàn thành mọi khát vọng hạnh phúc của mình cùng với Người. Chúng ta có thể hy vọng đời mình sẽ tốt đẹp, sẽ tràn đầy vĩnh cửu, bởi vì chính Thiên Chúa gần gũi chúng ta đến độ Người mặc lấy nhân tính chúng ta và cho chúng ta mặc thiên tính của Người.

Kính chúc cộng đoàn Mùa Phục Sinh an lành và tràn đầy Hồng Ân của Chúa Ki-tô Phục Sinh.