Nhân dịp công nhận Thoả thuận về Qui chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam

Theo TRUYỀN THÔNG Hội Đồng Giám Mục Việt Nam