LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

TƯỞNG NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN

 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
Một cơn gió thoảng là xong
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

(Tv 103, 15-16)

Những người không có niềm tin thì cho rằng chết là hết. Còn đối với những người Công giáo chúng ta, chết là bắt đầu một cuộc sống mới.

Chữ hiếu đối với người Việt là vô cùng quan trọng. Con cháu thảo hiếu với ông bà cha mẹ không chỉ khi các ngài còn sống, mà ngay cả lúc các ngài đã khuất, lời cầu nguyện và lòng tưởng nhớ của cháu con vẫn hướng về tổ tiên. Chữ tình cũng quan trọng chẳng kém, tình người kết nối không chỉ trong đời này, mà vẫn kéo dài và tiếp diễn trong cuộc đời bên kia. Trong tâm tình thảo hiếu mà mến yêu ấy, tháng 11 là thời khắc dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn.

Tại Giáo xứ Gia Nghĩa chúng ta, thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng Linh hồn được cử hành tại Đất Thánh lúc 7h30 sáng 02/11 và Thánh lễ buổi chiều tại Nhà thờ xứ lúc 18h00 do Cha Phê-rô chủ tế. Trong Thánh lễ Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy dành thêm nhiều thời gian trong ngày, để cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên và những người đã ra đi trước chúng ta, xin Chúa thương đón nhận con cái của Ngài về Nước hằng sống.

Như một sinh hoạt truyền thống của Giáo xứ nhà hàng năm, Đất thánh những ngày này như đang chuẩn bị cho ngày hội ngộ, giữa người sống và những người thân đã khuất, khi nghĩa trang dường như không lúc nào vắng bóng người, từng nấm mộ được quét dọn sạch sẽ, các khoảng trống bên từng ngôi mộ được trang trí thêm những bình hoa đủ màu sắc và những nén hương nghi ngút khói.

Tháng 11 nhắc nhở mỗi người về tâm tình yêu thương, về chữ hiếu và lòng thảo kính vâng phục cha mẹ, bằng việc phụng dưỡng các ngài lúc tuổi già, bổn phận báo hiếu và nhớ đến các ngài nhiều hơn khi các ngài khi đã qua đời.  Việc cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, không chỉ là một bổn phận, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người rằng: lòng hiếu thảo và lời cầu nguyện chính là cách chúng ta để đức cho con cháu về sau, là một nét đẹp của người Công giáo trên khắp địa cầu.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các Linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Một số hình ảnh Thánh lễ ngày 02/11.

Btt: Mỹ Phương