QUÝ CHA

ANTÔN HỒ QUANG HẢI
Sinh ngày: 05/05/1970
Linh mục: 26/07/2005
Quản xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
Điện thoại: 0261. 3545.204 – 0909.552.270
Email: antonyhai@gmail.com


GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
Sinh ngày: 02/05/1985
Linh mục: 10.05.2018
Phó xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
Điện thoại: 01665.876.125
Email: giusenhung@gmail.com