Liên Lạc

Địa chỉ: P. Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đăk Nông

Chánh xứ : Linh mục Antôn Hồ Quang Hải

SĐT: 0501-354-5204

Liên Lạc

Xem chỉ đường từ Nghĩa Đức đến Nhà Thờ Giáo Xứ Gia Nghĩa trong Google Maps.

XEM TRONG GOOGLE MAPS