Thánh Lễ trong tuần

GIỜ LỄ GIÁO XỨ GIA NGHĨA

Sáng thứ 2, 3, 4, 6, 7: 5 giờ 30 phút

Chiều thứ 5: 18 giờ 00 phút; 

Chiều thứ 7: 17 giờ 00 phút

Sáng Chúa Nhật: 5 giờ 30 phút;

Chiều Chúa Nhật: 16 giờ 00 phút.

(Giờ lễ hôn phối và các lễ bổn mạng có thể thay đổi)